Fotonoticia: Jornada formativa en Can Prats sobre la importancia de una act...